Neste entroido do Sagrado ao Meco da entrada hai que obedecer, e con algunhas das súas vestimentas esta semana ao cole has de acceder....